BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
 
  poprzednie
następne  
 
Obserwuj
Tytuł badania: Zachowania zdrowotne i styl życia młodzieży szkolnej
Projekt badawczy:
  • Hierarchie wartości nieletnich
Kolejne lata cyklu: 1989 1990 1994 1996 2002 2003 2005 2006 2010 2011 2012
Typ badania: międzynarodowe, cykliczne
Instytucja:
Data: 1989 – 1990
Badacz: Maria Pułtorak, Anna Wojciechowska, Barbara Woynarowska
Abstrakt:

Przedmiotem badania były zachowania zdrowotne i styl życia młodzieży szkolnej. Międzynarodowe badania na temat zdrowia dzieci i młodzieży podjęto w 1982 roku w Anglii, Finlandii i Norwegii. Program badań został zaadaptowany przez Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia. Pierwszą serię badań przeprowadzono w latach 1983–1984, drugą w latach 1985–1986. Polskę włączono do międzynarodowej grupy w 1989 roku i dopuszczono do udziału w trzeciej serii badań – 1989–1990. Koordynatorem tej serii był prof. L.E. Aaro z Norwegii, następnie: dr Ch. Smith z Walii i dr B. Wold z Norwegii. W badaniu wzięło udział 4643 uczniów z klas piątych i siódmych ze szkół podstawowych oraz pierwszych ze szkół ponadpodstawowych (przeciętny wiek wyniósł odpowiednio: 11,5, 13,5, 15,5). Respondenci pochodzili z 11 województw. Do zebrania materiału posłużono się międzynarodową ankietą, zaadaptowaną do warunków polskich. 87% uczniów uważało siebie za zdrowych, a 99% było zadowolonych ze swojego życia. Mimo to badanie ujawniło mnóstwo braków zakresie zachowań prozdrowotnych młodzieży: aktywności fizycznej, sposobu żywienia i higieny jamy ustnej. Okazało się, że dziewczęta są bardziej skłonne gorzej oceniać swoje zdrowie niż chłopcy. Negatywne zachowania związane ze zdrowiem częściej występowały w grupie młodzieży wiejskiej niż miejskiej. 70% respondentów wyznało, że czują się samotni, w tym 74% dziewcząt i 65% chłopców. W klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych uczucie samotności towarzyszyło 20% uczniów, a w klasach piątych i siósmych szkoły podstawowej – około 15%. 16% chłopców i 28% dziewcząt wyznało, że lubią swoją szkołę. Uczniowie szkół miejskich byli bardzie skłonni do postaw nieakceptujących swoich szkół niż uczniowie wiejscy: odpowiednio 20% i 13%. 17% chłopców i 12% dziewcząt odczuwało zmęczenie przed pójściem do szkoły od jednego do czterech razy (albo więcej) w tygodniu. 81% chłopców i 71% dziewcząt przyznało się do pierwszych doświadczeń z alkoholem. 7% chłopców piło alkohol (najczęściej piwo) każdego dnia w tygodniu. Ponad 60% badanych piło alkohol sporadycznie, tj. rzadziej niż raz w miesiącu. 28% chłopców i 11% dziewcząt wyznało, że przynajmniej raz w życiu znaleźli się w stanie upojenia alkoholowego. Około 20% badanych w miesiącu poprzedzającym ankietę zażywało leki z powodu bólu głowy albo brzucha. Okazało się, że dniu badania 11% chłopców i 14% dziewcząt nie zjadło pierwszego śniadania w domu; na wsi aż 19% uczennic przychodzi do szkoły bez śniadania. 24% chłopców i 18% dziewcząt nie jadało drugiego śniadania albo innego posiłku w szkole. W klasach pierwszych szkoły ponadpodstawowej okazało się, że aż co trzeci uczeń jest głodny. Jedynie 33% chłopców i 63% dziewcząt czyściło zęby częściej niż raz dziennie. Okazało się, że młodzież z miasta częściej dba o higienę jamy ustnej niż młodzież ze wsi. Braki zauważone na podstawie wyników badania powinny skłonić do: opracowania nowoczesnego programu edukacji zdrowotnej w szkole dla uczniów i rodziców; konkretnych działań w szkołach, zmian organizacyjnych oraz zwiększenia świadomości i motywacji uczniów oraz rodziców w zakresie zachowań prozdrowotnych.

Deskryptory TESE: zdrowie, choroba, profilaktyka, posiłek szkolny, poziom życia, problemy zdrowotne, narkomania
TESE descriptors: health, illness, prevention, school meal, standard of living, health problems, drug abuse
Publikacje:
  • Pułtorak, M. i Wojciechowska, A. (1991). Młodzież w wieku 11-16 lat w Polsce. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
  • Woynarowska, B. (1993). Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w 1990 r. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"