BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
 
  poprzednie
następne  
 
Obserwuj
Tytuł badania: Funkcje podręcznika w kształceniu uczniów lekko upośledzonych umysłowo
Instytucja:
Data: 1997 – 1998
Badacz: Zenon Gajdzica
Abstrakt:

Celem badania było określenie funkcji podręcznika realizowanego w praktyce. Badaniem objęto 856 nauczycieli szkół podstawowych specjalnych dla dzieci lekko upośledzonych umysłowo z województwa bielskiego (około 80% nauczycieli z województwa spełniających założone kryteria) dobranych celowo: zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, nauczających w klasach VI-VIII przynajmniej jednego z przedmiotów: język polski, historia, przyroda, geografia. Zastosowano kwestionariusz dla nauczycieli, obserwację zajęć we wszystkich szkołach specjalnych województwa bielskiego w klasach VI-VIII, na których używano podręcznika (80 lekcji języka polskiego i historii, 49 przyrody i geografii). 47,6% nauczycieli używało podręczników na większości lekcji, 36,1% na każdej; możliwość korzystania z technicznych środków nauczania i aktualnie używanego podręcznika 39,5% oceniło jako dobrą, 31,4% jako średnią; zdaniem 83,7% tradycyjny podręcznik nie zostanie wyparty w ciągu najbliższych lat przez techniczne środki nauczania w szkolnictwie specjalnym; dostępność środków nauczania we własnej szkole 59,3% oceniło jako zbyt małą, 27,9% jako średnią; techniczne środki jako element współpracujący z podręcznikiem 58,1% wykorzystywało rzadko; inne środki w ten sposób 55,8% wykorzystywało rzadko, 36,1% często. Na 51,2% lekcji języka polskiego i historii podręcznik był głównym środkiem dydaktycznym, na 17,5% jedynym, na 16,3% jednym z głównych, na 15% uzupełniającym; na 12,2% lekcji przyrody i geografii podręcznik był głównym środkiem, na 51,2% jednym z głównych, na 36,7% uzupełniającym. Na lekcjach języka polskiego i historii podręcznik stanowił najczęściej: źródło materiałów do ćwiczeń – 72,5%, źródło informacji – 61,2%, źródło ilustracji – 32,5%; na lekcjach przyrody i geografii: źródło informacji naprowadzającej – 42,8%, źródło ilustracji – 36,7%, źródło materiałów do ćwiczeń – 30,6%.

Deskryptory TESE: podręcznik, nauczyciel, upośledzenie, niepełnosprawność intelektualna, szkoła specjalna, środki dydaktyczne, specjalne potrzeby edukacyjne, kształcenie specjalne
TESE descriptors: textbook, teacher, disability, intellectual disability, special school, teaching resourses, special educational needs, special needs education
Publikacje:
  • Gajdzica, Z. (1999). Funkcje podręcznika w kształceniu uczniów lekko upośledzonych umysłowo. Roczniki Pedagogiki Specjalnej, 10, 105-115.
 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"