BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
 
  poprzednie
następne  
 
Obserwuj
Tytuł badania: Funkcje marzeń według uczennic liceum, studentek i kobiet w wieku średnim
Instytucja:
Data: [2010]
Badacz: Alina Kałużna-Wielobób
Abstrakt:

Celem badania było sprawdzenie w jaki sposób kobiety w różnych okresach rozwojowych postrzegają znaczenie marzeń oraz jakie przypisują im funkcje. Badaniem objęto poniższe grupy: 158 uczennic klas pierwszych i drugich krakowskich liceów w wieku od 16 do 18 lat; 239 studentek różnych kierunków uczelni wyższych w Krakowie (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) w wieku od 19 do 24 lat; 112 kobiet ze środowiska wielkomiejskiego z wyższym i średnim wykształceniem w wieku od 35 do 50 lat. W badaniu wykorzystano wywiad ustrukturyzowany oraz ankietę dotyczącą marzeń. We wszystkich grupach badane do najczęstszych funkcji marzenia zaliczyły: rolę związaną ze stawianiem i realizacją celów (42%), źródło motywacji do działania (28%), nadawanie poczucia sensu życia (21%) oraz funkcję relaksującą (21%). Ustalono, że związek marzeń ze stawianymi celami oraz ich realizacją widziały przede wszystkim licealistki i studentki. Funkcję motywującą wskazywały częściej studentki oraz kobiety w średnim wieku.

Autorskie słowa kluczowe: marzenia, funkcje marzeń, rola marzeń
Author's Keywords: day-dream, functions of dreams (day-dreams), role of dreams
Deskryptory TESE: płeć żeńska, postawa, osobowość, rozwój poznawczy, zachowania, relacja szkolnictwo – przemysł
TESE descriptors: female, attitude, personality, cognitive development, behaviour, education-industry relation
Publikacje:
  • Kałużna-Wielobób, A. (2011). Funkcje marzeń według uczennic liceum, studentek i kobiet w wieku średnim. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 64, 159-174.
 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"