BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
 
  poprzednie
następne  
 
Obserwuj
Tytuł badania: Funkcje oceny w opinii nauczycieli nauczania początkowego
Data: 1994 – 1995
Badacz: Ewa Żmijewska
Abstrakt:

W badaniu poproszono nauczycieli nauczania początkowego o opinię na temat funkcji oceny. Ankietą objęto 280 nauczycieli z Krakowa i województwa krakowskiego, pracujących w szkołach państwowych, społecznych i prywatnych. Wyższe wykształcenie magisterskie miało 74 nauczycieli ze szkół państwowych, 49 ze szkół społecznych i 32 ze szkół prywatnych. 30 osób ze szkół państwowych i 12 z prywatnych legitymowało się wykształceniem wyższym zawodowym (tego typu wykształcenia nie miała ani jedna osoba pracująca w placówce społecznej). Wśród respondentów po studium nauczycielskim było 49 nauczycieli ze szkół państwowych, 16 ze społecznych (nie było w tej grupie ani jednego nauczyciela ze szkół prywatnych). Po szkole średniej z przygotowaniem pedagogicznym było 18 nauczycieli ze szkół państwowych. 73% respondentów wskazało, że ocena pełni funkcje informacyjne. Zdaniem 68% badanych główną funkcją oceny jest diagnoza, a w opinii 43% motywacja ucznia. 85% badanych wystawiało swoim uczniom ocenę opisową, tj. ustną i pisemny list, komentarz z dezaprobatą albo aprobatą. Ustnemu ocenianiu towarzyszyły często uśmiech, brawa, przytaknięcie, pogłaskanie. 56% nauczycieli oceniało uczniów za pomocą symboli graficznych (żeton, znaczek, kwiatuszek). Najwięcej badanych (93%) wybierało stopnie w skali od 1 do 6. Charakter szkoły nie wpływał generalnie na rozumienie funkcji oceny. Nauczyciele ze szkół społecznych stosowali nieco bardziej różnorodne formy oceniania, nie wyrażało to jednak zawsze modyfikacji funkcji oceniania.

Deskryptory TESE: treści kształcenia, program nauczania, jakość nauczania, jakość kształcenia, ocenianie, nauczanie
TESE descriptors: content of learning, curriculum, teaching quality, quality of education, marking, teaching
Publikacje:
  • Żmijewska, E. (1997). Funkcje oceny w opinii nauczycieli nauczania początkowego. Kwartalnik Edukacyjny, 1, 21-23.
 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"