BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
 
  poprzednie
następne  
 
Obserwuj
Tytuł badania: Związek ocen szkolnych z percepcją ucznia przez siebie i nauczyciela
Instytucja:
Data: [2010]
Badacz: Ewa Brzezińska, Jan Cieciuch, Dominika Rusjan
Abstrakt:

Sformułowano dwie hipotezy badawcze: 1. Oceny szkolne wiążą się z oceną kompetencji szkolnych uczniów przez nauczycieli oraz oceną swoich własnych kompetencji przez uczniów. Wraz ze wzrostem oceny owych kompetencji wzrastają oceny szkolne. 2. Oceny szkolne wiążą się z poczuciem własnej wartości oraz optymizmem. Wraz ze wzrostem obu tych zmiennych wzrastają oceny szkolne. W badaniu wzięło udział 201 uczniów szkół podstawowych, uczących się w klasach IV-VI. W badanej próbie znalazło się 100 dziewczynek i 101 chłopców. Uczniów poproszono o dokonanie samoopisu za pomocą opracowanych kwestionariuszy. Analizie poddano także semestralną ocenę z języka polskiego, matematyki oraz średnią wszystkich ocen. Na podstawie wyników badania stwierdzono, że ocena własnych kompetencji szkolnych w sposób istotny statystycznie wyjaśnia oceny szkolne. Okazało się również – dość nieoczekiwanie – że oceny szkolne były wyjaśniane przez ocenę własnego wyglądu zewnętrznego; uczniowie źle postrzegający swój wygląd zewnętrzny uzyskiwali wyższe wyniki w nauce. Akceptacja społeczna, akceptacja własnego zachowania oraz aktywność fizyczna nie miały wpływu na osiągnięcia szkolne. Zauważono ponadto, że im lepiej nauczyciel postrzegał wygląd ucznia, tym lepsze były wyniki szkolne ucznia. Wariancja ocen szkolnych była w istotnie statystycznie wyjaśniana przez globalne poczucie własnej wartości oraz optymizm.

Deskryptory TESE: samoocena, efekt uczenia się, proces uczenia się, postępy w nauce, niedostateczne osiągnięcia w nauce, trudności w nauce
TESE descriptors: self-evaluation, learning outcome, learning process, study progress, re-assessment, learning difficulty
Publikacje:
  • Rusjan, D., Brzezińska, E. i Cieciuch, J. (2011). Związek ocen szkolnych z percepcją ucznia przez siebie i nauczyciela. W: E. Arciszewska, K. Diurzyński i M. Jurewicz (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej (s. 91-109). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"