BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
Statystyki bazy
Liczba badań:
7133
Liczba badaczy:
6721
Liczba publikacji:
7181
wyszukiwanie zaawansowane

Czym jest BIBE?

Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE) to pierwsza w Polsce rozbudowana baza danych poświęcona badaniom edukacyjnym. BIBE tworzona jest w ramach projektu systemowego „Entuzjaści edukacji” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Celem projektu jest „wzmocnienie zaplecza badawczego systemu edukacji i wspieranie prowadzenia polityki edukacyjnej państwa w oparciu o wyniki badań naukowych”. BIBE zawiera istotne doniesienia naukowe z polskich badań edukacyjnych prowadzonych w latach 1989-2015, tak więc zakres czasowy obejmuje 25 lat aktywności badawczej w dziedzinie polskiej edukacji. Nasza baza dostarcza szczegółowych informacji na temat badań z zakresu: dydaktyk przedmiotowych, pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, nauk politycznych i in.

Po co tworzymy BIBE?

Celem tworzonej bazy jest rejestracja w jednym miejscu informacji o istotnych badaniach w dziedzinie edukacji. Udostępniane przez BIBE wyniki i wnioski z badań edukacyjnych oraz możliwość tworzenia tematycznych zestawień bibliograficznych sprzyjają lepszym warunkom monitorowania i ewaluacji systemu edukacyjnego w Polsce. Do założeń projektu należy także popularyzacja wykorzystywania badań naukowych w praktyce edukacyjnej.

Czego dowiemy się z BIBE?

Abstrakt zamieszczony w każdym rekordzie umożliwia zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat badania (próba badawcza, metody i narzędzia pozyskiwania danych, wyniki i wnioski). Ponadto każdy rekord informuje o dacie przeprowadzenia badania, nazwiskach badaczy, instytucjach finansujących badania i ośrodkach naukowych. Dodany opis bibliograficzny ułatwia dotarcie do pełnego raportu lub artykułu badawczego.

Jak zapewniamy jakość danych?

Wyszukiwanie badań edukacyjnych do opracowania w BIBE odbywa się na podstawie bieżących przeglądów czasopism naukowych. Informacje o badaniach za lata 2007–2015 pochodzą głównie z czasopism punktowanych przez MNiSW.

Do kogo adresujemy BIBE?

Użytkownikami BIBE mogą być: decydenci w dziedzinie polityki edukacyjnej, badacze, pracownicy naukowi, studenci, nauczyciele i rodzice uczniów oraz wszyscy, którzy poszukują informacji na temat badań edukacyjnych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, archiwalnych (od 1989) i aktualnych, dotyczących wszystkich etapów kształcenia – od edukacji przedszkolnej po uniwersytety trzeciego wieku.

Kto tworzy BIBE?

Baza tworzona jest przez profesjonalny zespół specjalistów Instytutu Badań Edukacyjnych, który dba nie tylko o uaktualnianie informacji, lecz także o jej walory użytkowe, w tym urozmaicanie możliwości sortowania i filtrowania danych, dodawanie odnośników do pełnych raportów, poszerzanie zasobu haseł w celu zwiększenia efektywności wyszukiwania.

Zachęcamy do korzystania z zasobów BIBE!

 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"