BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl

ISCED 2011


W BIBE odwołujemy się do klasyfikacji ISCED 2011 – formalnie zatwierdzonej przez państwa członkowskie UNESCO. Znowelizowana Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia uwzględnia zmiany, jakie nastąpiły w systemach edukacji na całym świecie od ostatniej rewizji ISCED w 1997 roku.
Jako ważne narzędzie, ISCED jest używana do produkcji dokładnych danych, które odzwierciedlają dzisiejsze priorytety i politykę edukacyjną. Klasyfikacja została opracowana po raz pierwszy przez UNESCO w 1976 roku i została zmieniona w 1997 roku. W 2007 r. państwa członkowskie zwróciły się z prośbą do UNESCO o poprawki do wersji z 1997 roku. Zmodyfikowaną wersję - ISCED 2011 - opracowano na podstawie jednolitych definicji uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym, w celu ułatwienia porównań statystycznych i wskaźników edukacyjnych w różnych krajach. Pierwszy zbiór danych w oparciu o nową klasyfikację rozpocznie się w 2014 roku.
Więcej informacji na stronie UNESCO Institute for Statistics.

 


 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"