BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl

BEI

British Education Index - niezależny indeks, umożliwiający szybki dostęp do pełnych tekstów pochodzących z kluczowych czasopism edukacyjnych opublikowanych w Wielkiej Brytanii. Oprócz artykułów, BEI udostępnia również materiały konferencyjne, sprawozdania i opisy badań. Każdy dokument zawiera dane bibliograficzne i abstrakt. Bazę możemy przeszukać przez indeks autorów, tytułów lub indeks rzeczowy. Poprzez zakładkę Education-line, BEI udostępnia ponad 6 000 dokumentów internetowych.

 
CERUKplus

Jest bezpłatną bazą danych, sponsorowaną przez NFER (National Foundation of Educational Research), która gromadzi brytyjskie badania edukacyjne, prowadzone w ramach dużych sponsorowanych programów i poszczególnych projektów. Obejmuje zarówno indywidualne badania doktoranckie, jak i badania długoterminowe, zakrojone na szeroką skalę, w tym krajowe sondaże. CERUKplus jest źródłem zasobów przydatnych dla badaczy, jak i praktyków: dla komisarzy europejskich, użytkowników badań oraz naukowców prowadzących badania. CERUKplus gromadzi badania edukacyjne obejmujące wszystkie poziomy edukacji: przedszkola, szkoły, szkolnictwo doskonalenia zawodowego, szkolnictwo wyższe, edukację dla dorosłych, kształcenie i szkolenie ustawiczne. Badania w dziedzinach pokrewnych, takich jak psychologia i socjologia uwzględniono w bazie, o ile mają związek z badaniami edukacyjnymi.
 

EEP

Education Evidence Portal, brytyjski portal dowodów edukacyjnych, jest użytecznym źródłem internetowym, zapewniającym łatwy dostęp do opublikowanych badań i opartych na dowodach wytycznych we wszystkich obszarach edukacji oraz aspektach usług edukacyjnych dla dzieci. Został on opracowany w ramach współpracy między organizacjami, aby wyniki badań były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym profesjonalistów, praktyków, decydentów i społeczności naukowej. Jest zarządzany przez EPPI-Centrum w Instytucie Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego.

ERIC

Education Resources Information Center - jedna z największych baz informacyjnych dotyczących edukacji na świecie. Baza jest finansowana przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych. Zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty dokumentów oraz ponad 224 tys. pełnotekstowych dokumentów. W bazie znajdują się m.in. wyniki badań, materiały, referaty z różnych konferencji i sympozjów naukowych, publikacje naukowe, książki. Baza jest aktualizowana co miesiąc.


HEER

Higher Education Empirical Research Database (Baza Badań Empirycznych nt. Szkolnictwa Wyższego) zawiera streszczenia najnowszych opublikowanych badań dotyczących wyższego wykształcenia. Baza adresowana jest do decydentów, naukowców i badaczy w dziedzinie szkolnictwa wyższego.


RIAN

RIAN jest rezultatem projektu sektorowego o nazwie Strategiczny Fundusz Innowacji Szkolnictwa Wyższego. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Irlandzkich Uniwersytetów (IUA). RIAN ma na celu zapewnienie lepszego dostępu do irlandzkiego materiału badawczego oraz rozpowszechnienie profili badawczych indywidualnych naukowców i ich instytucji. W miarę rozwoju RIAN będzie rozszerzał swój zakres o zasoby innych irlandzkich instytucji badawczych. 

VOCEDplus

Darmowa baza danych, zawierająca badania i materiały dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), potrzeb pracowników, rozwoju umiejętności i integracji społecznej. Baza ma zasięg międzynarodowy i zawiera ponad 44.000 rekordy, w tym pełne teksty dokumentów. Każda pozycja bazy danych zawiera standardowe informacje bibliograficzne i streszczenia. Wpisy są głównie po angielsku, niektóre odnoszą się do publikacji w innych językach. VOCEDplus jest finansowana przez Narodowe Centrum Badań Edukacji Zawodowej (NCVER) z siedzibą w Adelaide, Australia.

DERA

Digital Education Repository Archive (Archiwum Edukacyjnych Źródeł Cyfrowych) brytyjskiego Instytutu Edukacji to cyfrowe archiwum wszystkich dokumentów elektronicznych w dziedzinie edukacji, publikowanych przez rząd i instytucje pokrewne.


Eduserwer / Deutscher Bildungsserver

Podstawowe niemieckojęzyczne, internetowe źródło na temat edukacji. Na portalu zamieszczono informacje o kształceniu w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych, w tym m.in:
• przewodnik po systemach edukacyjnych na świecie. Bildungs Systeme International
• słownik systemu edukacyjnego RFN. Glossar für das Bildungswesen in der BRD
• bazę instytucji. Institutionen (informacje i adresy instytucji edukacyjnych)
• bazę osób Personen zajmujących się edukacją
• kalendarz wydarzeń edukacyjnych w danym roku Veranstaltungen
• informacje o konkursach dotyczących edukacji, skierowanych do konkretnych grup docelowych (uczniów, studentów, nauczycieli itp.) Wettbewerbe
• informacje o materiałach edukacyjnych dostępnych w Internecie Onlineressourcen des Deutschen Bildungsservers.


Eurydice - Eurybase  / Eurydice - Polska

Europejska sieć informacji o edukacji – podstawowe źródło informacji o strukturze i funkcjonowaniu systemów edukacji w Europie. Baza zawierająca informacje o systemach edukacyjnych 31 państw europejskich oraz publikacje tematyczne dostępne w wersji pełnotekstowej w kilku wersjach językowych. Publikacje zamieszczone w bazie są opracowywane przez Biura Krajowe sieci Eurydice.

FIS Bildung Literaturdatenbank / Fachportal Pädagogik

Specjalistyczny portal edukacyjny, przeznaczony do wyszukiwania literatury naukowej z zakresu edukacji. Poza zwykłym wyszukiwaniem, w bazie danych możliwe jest przeglądanie wybranych tematycznych baz informacyjnych.

IBE

International Bureau of Education, Międzynarodowe Biuro Edukacji przy UNESCO, prowadzi m.in. bazy danych dotyczące informacji o systemach edukacyjnych, w tym katalog publikacji częściowo dostępnych w wersji pełnotekstowej.

RSPE

Research Supporting Practice in Education (Praktyka wspierania badań w dziedzinie edukacji) - program badań naukowych i działań związanych z badaniami, mający na celu pogłębienie wiedzy o budowaniu silnych powiązań między badaniami, polityką i praktyką. Działania te zdefiniowano jako uruchamianie wiedzy (Knowledge Mobilization). RSPE ma siedzibę w Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto. Strona internetowa projektu stanowi międzynarodowe źródło informacji na temat innowacyjnych koncepcji oraz metod infobrokeringu edukacyjnego. Prace badawcze programu realizuje zespół Bena Levina.
 

 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"