BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
 
  poprzednie
następne  
 
Obserwuj
Tytuł badania: Młodzi w kontekście osobistej przedsiębiorczości, celów i zarządzania karierą
Typ badania: międzynarodowe
Data: sierpień 2013
Badacz: Maretha Żurakowska
Abstrakt:

Badania własne autorka przeprowadziła na próbie 130 obywateli krajów europejskich. Badani byli w wieku od 16 do 35 lat. Na podstawie wyników badania stwierdzono, że tylko mała część respondentów posiadała jasny cel zawodowy i strategię działania związaną z jego realizacją. Tylko co czwarta badana osoba deklarowała, że doskonale wie, jaki zawód chce uprawiać, i że aktualnie realizuje plan rozwoju własnej kariery. Okazało się natomiast, że 37,7% respondentów wiedziało mniej więcej, kim chcą być w przyszłości. 5,5% badanych pracowało w chwili przeprowadzenia badania i chciało dalej rozwijać się w tym kierunku. Respondenci uczestniczący w międzynarodowym badaniu czuli się bardziej pewnie na rynku pracy niż uczestnicy innych badań przeprowadzonych na polskich respondentach. 26% ankietowanych czuło się pewnie, jeśli chodzi o znalezienie pracy, a 16,9% przypuszczało, że znajdą pracę. Małe albo duże zaniepokojenie w związku z trudną sytuacją na rynku pracy wyrażało ponad 50% badanych. Badanym zadano ponadto następujące pytanie: Jak ważna w rozwoju kariery i poszukiwaniu pracy jest znajomość wiedzy oraz posiadanie praktycznych umiejętności w zakresie budowy marki personalnej? 94% badanych uznało, że umiejętności te są bardzo ważne, a zdaniem blisko połowy niemal kluczowe w kreowaniu kariery. Tylko 1,5% uznało że kompetencje te nie mają w ogóle wpływu na karierę zawodową.

Deskryptory TESE: przedsiębiorczość, kariera zawodowa, praca, bezpieczeństwo, bezrobocie, rynek pracy, rekrutacja pracowników
TESE descriptors: enterpreneurship, career, labour, safety, unemployment, labour market, recruitment
Publikacje:
  • Żurakowska, M. (2013). Młodzi w kontekście osobistej przedsiębiorczości, celów i zarządzania karierą. W: C. Plewka (red.), Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie (s. 435-449). Szczecin – Koszalin: Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie.
 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"