BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
 
  poprzednie
następne  
 
Obserwuj
Tytuł badania: Młodzi wykształceni, ale bezrobotni
Instytucja:
Data: [2013]
Badacz: Maria Drozdowicz-Bieć
Abstrakt:

Celem badania była analiza sytuacji młodych wykształconych osób na rynku pracy. Wyniki badania potwierdziły, że ukończenie studiów zwiększa szansę na znalezienie pracy, ale nie zawsze w wybranym zawodzie. Wykazano również zależność: stopa procentowa bezrobocia zmniejsza się w miarę wzrostu odsetka osób z wyższym wykształceniem (dla przykładu: dla wyższego wykształcenia wynosiła ona w 2013 r. 6% procent, dla policealnego – 9%). Dyplom szkoły wyższej zapewnia większą mobilność na rynku pracy – osoby, które straciły pracę, szybciej znajdują zatrudnienie. Średnio czterech na pięciu absolwentów uczelni dostaje stały etat (rzadkością są oferowane abiturientom tzw. umowy śmieciowe).

Deskryptory TESE: praca, zatrudnienie, studia wyższe, mobilność zawodowa, bezrobocie
TESE descriptors: labour, employment, higher education course, occupational mobility, unemployment
Publikacje:
  • Drozdowicz-Bieć, M. (2014). Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity. Pobrane z http://www.for.org.pl/pl/a/3138,Analiza-92014-Mlodzi-wyksztalceni-ale-bezrobotni-Fakty-i-mity
 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"