BIBE
polski   english
Strona główna Instytut badań edukacyjnych
BIBE
Evidence Informed Policy
Zobacz również
Nasze strony
O pracowni

Zespół Pracowni BIBE zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem i opracowaniem badań za lata 1989-2015 prowadzonych w zakresie szeroko pojętej edukacji.   >> więcej


napisz do nas
bibe@ibe.edu.pl
 
  poprzednie
następne  
 
Obserwuj
Tytuł badania: Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami
Projekt badawczy:
  • Wzory używania nowoczesnych technologii komunikacyjnych przez młodzież upośledzoną umysłowo
pokaż badania
Instytucja:
Data: [2012]
Badacz: Piotr Plichta, Jacek Pyżalski
Abstrakt:

W badaniu wzięło udział 100 uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz 100 rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Badani uczniowie uczęszczali do szkół specjalnych w województwie łódzkim. Jeśli chodzi o czas korzystania z komputera przez osoby niepełnosprawne, to jest on podobny jak w populacji generalnej. W dni nauki szkolnej badani używali komputera średnio przez 2,8 godziny, a w dni wolne od nauki przez 4,1 godziny. Zróżnicowanie w zakresie dostępu do technologii komputerowej i umiejętności (TIK) okazało się większe niż w populacji generalnej, pod względem zarówno porównań międzygrupowych, jak i wewnątrzgrupowych. 80% uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim twierdziło, że rodzice w ogóle nie uczestniczą w aktywności komputerowej młodzieży – w postaci wspólnego spędzania czasu przy komputerze, biernego nadzoru albo egzekwowania norm korzystania z komputera. 65% respondentów wyznało, że przynajmniej raz w życiu zetknęli się z nieprzyjemną sytuacją w internecie albo poprzez telefon komórkowy, najczęściej w postaci nieprzyjemnego SMS-a (43% wskazań). 53% uczniów zadeklarowało, że przynajmniej raz byli sprawcami przemocy komputerowej albo przez telefon komórkowy. Nieprzyjemny dla odbiorcy SMS wysłało przynajmniej raz 34% badanych. Blisko 20% uczniów niepełnosprawnych intelektualnie było sprawcami cyberbullyingu (w populacji generalnej odsetek sprawców tej formy przemocy wniósł 12,67%). 15% niepełnosprawnych było ofiarami agresji elektronicznej.

Autorskie słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, Internet, nowe media, agresja elektroniczna
Author's Keywords: intellectual disability, Internet
Deskryptory TESE: Internet, technologia informacyjno-komunikacyjna, niepełnosprawność intelektualna, upośledzenie, specjalne potrzeby edukacyjne, użytkowanie komputerów, przemoc, krzywdzenie dzieci
TESE descriptors: Internet, ICT, intellectual disability, disability, special educational needs, computer usage, violence, child abuse
Publikacje:
  • Plichta, P. (2013). Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami. Dziecko Krzywdzone, 1, 121-138.
 
Tagi
Ostatnie wyszukiwania
Wyszukane słowo Liczba odpowiedzi
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych została stworzona w ramach projektu "BADANIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA ZAPLECZA BADAWCZEGO"